W dniach 12-13 marca odbył się kolejny warsztat innowacji społecznych z cyklu Lublin Jams (poprzedni odbył się w czerwcu 2015). Hasło przewodnie tego wydarzenia to „Pomysł na Lublin”.

W tym czasie w ACK Chatka Żaka spotkało się 50 bardzo różnych osób, które przez dwa dni poszukiwały i projektowały idee wyznaczające nowe kierunki rozwoju naszego miasta.

Skąd taki pomysł?

W 2016 roku czeka nas 700-lecie założenia Lublina. Warsztaty Jam#2: Pomysł na Lublin były okazją na to, aby na początku ósmego stulecia wspólnie określić nasze szanse i potencjał rozwojowy, wziąć udział w dyskusjach merytorycznych i prelekcjach oraz zapoznać się z metodologią jamowania.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat udziału, natomiast na zakończenie wybrany został najlepszy prototyp „Pomysłu na Lublin”, który stał się podstawą do opracowania kolejnej edycji warsztatów, a w dalszej perspektywie wdrożenia w działania strategiczne Miasta Lublin.

Kiedy: 12 marca 2016 – godz. 9:00 19:00, 13 marca 2016 – godz. 10:00 – 16:00

Gdzie: Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”

Ramowy program:

12.03.2016 sobota:

9:30 – rozpoczęcie oraz wprowadzenie do metodologii Service Desing;
10:00 – prezentacja “Lublin – środowiska biznesowe” – dr Mariusz Sagan, Wydział Strategii Urzędu Miasta Lublin;
10:20 – podział na grupy warsztatowe
10:30 – praca warsztatowa w grupach
– obserwacja użytkownika
– definicja problemu
– tworzenie rozwiązań cz. 1
12:30 – prezentacja “Lublin – potencjał kultury i przemysłów kreatywnych” – Agnieszka Wojciechowska, Warsztaty Kultury w Lublinie
13:00 – obiad
14:00 – praca warsztatowa w grupach
– tworzenie rozwiązań cz. 2
– prototypowanie
18:30 – prezentacje uczestników + feedback
20:00 – Afterparty

13.03.2016 niedziela

10:00 – poranny energizer
10:10 – prezentacja „Innowacje społeczne, od pomysłu do działania” – Piotr Wojciechowski, TEDxLublin
10.30 – praca warsztatowa w grupach
– testowanie
– praca nad prezentacjami
13:00 – obiad
14:00 – finałowe prezentacje grup warsztatowych
15:00 – głosowanie uczestników na najlepszy pomysł + obrady jury
15:30 – podsumowanie warsztatów i ogłoszenie wyników


Patronat_K¯uk_PDF


Lublin Inspiruje Biznes

Lublin Jam #2 został zorganizowany przy wsparciu finansowym Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.