Prelegenci

Podczas Lublin Jam #3 towarzyszyć nam będą prelegenci, którzy przybliżą nam różne sposoby postrzegania „dobrej przestrzeni” oraz wprowadzą w tematykę innowacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z ich biogramami:

Jan Kamiński – architekt krajobrazu, asystent w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL, w ramach Forum i Rady Kultury Przestrzeni pracuje na rzecz poprawy jakości przestrzeni oraz rozwoju partycypacji społecznej w Lublinie. Zajmuje się także działaniami artystycznymi w przestrzeni. Współorganizator Roku Jana Gehla w Lublinie.

Tomasz Małecki – Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA oraz Prezes Zarządu Instytutu Badawczo-Rozwojowego LPNT Sp. z o.o., od 10 lat związany zawodowo z pozyskiwaniem i wdrażaniem projektów z UE. Były Dyrektor Oddziału Regionalnego i Członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Członek Jury konkursów akceleracyjnych, inicjator projektów innowacyjnych, mentor Startupów oraz animator współpracy lubelskiego sektora B+R.

Małgorzata Targońska – długoletni pracownik Lubelskiej Fundacji Rozwoju, obecnie  Działu Projektów LFR. Zajmuję się przygotowywaniem i wdrażaniem projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży. W chwilach wolnych od zajęć zawodowych kreuję mój własny świat z papieru (scrapbooking).

Paweł Prokop – Fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, konsultant i auditor Systemów Zarządzania (koordynator wdrożenia systemu według normy ISO 9001 w kilkudziesięciu instytucjach publicznych i komercyjnych ), autor programów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi i tadżyckimi); ekspert w projektach finansowanych ze środków rządu Stanów Zjednoczonych, Holandii, Kanady, Norwegii, MSZ RP oraz UE (w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych). Doradca Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy trans granicznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich (powołanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Lublina oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju UNDP w Polsce). Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla organizacji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Uczestniczył w pracach przy wdrażaniu reformy administracji publicznej, był członkiem Komitetu Monitorującego realizację Kontraktu Wojewódzkiego. Członek zespołu Szefa Służby Cywilnej opracowującego strategię szkoleń polskiej administracji na lata 2004-2007. Audytor w Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Publicznej. Wykładowca uczelni wyższych , autor opracowań nt. zarządzania w administracji, partycypacji społecznej, etyki życia publicznego. Wiceprezes Stowarzyszenia Emaus, Przewodniczący Rady Fundacji Open Culture, członek Forum Polsko – Ukraińskiego.